kernel függvény

Kapcsolódó könyvfejezetek: 
20.4. Példányalapú tanulás
Rövid szöveges bemutatás: 
Tegyük fel, hogy adott egy lineáris függvény, amely csinál egy szorzást majd egy eltolást. Nevezzük ezt a függvényt lineáris gépnek. Az ilyen gépek válasza: a kibővített bemeneti vektorra, a kibővített bemeneti vektor transzponáltja szorozva a kibővített vektor megfelelő elemével, végig iterálva az összes elemén majd véve a súlyozott összegüket. Ha találunk egy ilyen függvény a lineáris gépnél, akkor ezt a függvényt nevezzük kernel függvénynek. Tehát a kernel függvényt a bázisfüggvények skaláris szorzatával nyerhetünk.