kernel CMAC

Kapcsolódó fogalmak: 
CMAC
Kapcsolódó fogalmak: 
kernel függvény
Rövid szöveges bemutatás: 
A kernel CMAC a CMAC neurális háló kerneles reprezentációja. Mivel a CMAC bázisfüggvényes háló, ezért válasza megadható kernel formában is. Ennek képlete a mellékelt ábrán látható. A lényeg, hogy a válasz megegyezik a felhasznált kernel függvények súlyozott összegével, ahol egy kernel függvény az asszociáció vektorok skalár szorzataként számítható ki. Amiért ez fontos az a helynyereség, ugyanis míg a sima CMAC-nál a súlyok száma a tanítópontoknál jóval nagyobb, addig a kerneles reprezentációnál a kernel súlyok száma a tanítópontok száma által korlátozott. A kapott kernel reprezentációra is alkalmazhatóak a különböző hatásjavító technikák.