kényszerkielégítési probléma (CSP)

Kapcsolódó fogalmak: 
kényszer leiró nyelv
Rövid szöveges bemutatás: 
A kényszerkielégítési probléma egy olyan feladat, amikor adott változók vagy állapotok értékeit kell meghatározni a korábban már ismert kényszerek és korlátozások alapján. Az ilyen problémák leírására a kényszer leíró nyelv szolgál. Ilyen probléma például a különböző egyenletek és egyenlőtlenségek vagy a különböző gráfos feladatok, például a gráf színezés, ahol minden csomópont lehetséges értéke korlátozva van egyrészt kiindulásként illetve a vele összekötött többi csomópont által. Sok féle feladat megoldásának mechanizmusa az ilyen CSP típusú problémák. A feladat megoldására nem ismert általánosan megoldó hatékony algoritmus.