kényszeralapú általánosítás

Rövid szöveges bemutatás: 
A kényszeralapú általánosítás, az általánosításnak egy olyan formája, amely valamely szempontból kötött. Kötött lehet olyan szempontból, hogy csak a témakört magába foglaló általánosításokat lehet levonni vagy olyan általánosításokat, melyek a korábbi megkötéseket továbbra is betartják. Ilyen megkötés lehet egy-egy példával, hogy például a növényvilágot tanulmányozzuk, akkor csak és kizárólag növényekre vonatkozó általánosításokat hozunk létre és figyelmen kívül hagyjuk a növények külső környezetére (időjárás, állatok) vonatkozó általánosításokat. Vagy hogyha esetleg egy feladat során az általánosításoknak végig figyelembe kell venni, hogy egy változó értéke nem lehet kisebb mint 0.