kényszer leiró nyelv

Rövid szöveges bemutatás: 
A kényszer leíró nyelv segítségével tudunk megadni kényszer kielégítési problémákat. A nyelv elemei a változók, a kényszerek és a változók egy nem üres lehetséges értékhalmaza. Az adott változóra vonatkozó lehetséges értékhalmazt a kényszerek korlátozzák. A kényszerek nem biztos, hogy az összes változóra vonatkoznak, elképzelhet, hogy csak a változók egy részhalmazára. A nyelv segítségével bármilyen problémát lehet reprezentálni és ha van a problémának megoldása akkor azt megtalálni.