kauzális háló

Rövid szöveges bemutatás: 
A kauzális háló, egy olyan háló típus, amelynek csomópontjai bizonyos eseményeket reprezentálnak. Az élek pedig egy oksági folytonosságot. Tehát ha adott egy A -> B, akkor az A csomópontban lévő esemény hatására bizonyos százalékban bekövetkezhet B esemény. Az élek lehetnek súlyozottak vagy nem súlyozottak. A súlyok általában [0;1] intervallumban vesznek fel értékeket, ezzel egy valószínűségi átmenetet adva meg. Ha nincs súlyozva, akkor általában az irányított élet úgy kell kezelni, mintha 1 valószínűséggel következne be. Tehát a háló célja az oksági viszonyok kezelése. A mellékelt ábrán látható egy példa egy ilyen típusú hálóra.