Karush-Kuhn-Tucker feltételek

Kapcsolódó fogalmak: 
Karush-Kuhn-Tucker elmélet
Kapcsolódó fogalmak: 
szélsőérték-kereső eljárás
Kapcsolódó fogalmak: 
mesterséges neurális hálózat
Kapcsolódó fogalmak: 
Lagrange függvény
Kapcsolódó fogalmak: 
Lagrange multiplikátor
Rövid szöveges bemutatás: 
Azoknál a szélesőérték keresési eljárásoknál, ahol a megkötéseink nem csak egyenlőségek, hanem egyenlőtlenségek formájában is jelen vannak, ott kell alkalmazni a Karush–Kuhn–Tucker eljárást. Ezt az eljárást a mesterséges neuronhálóknál alkalmazott keresési eljárásoknál használják leggyakrabban, az optimális megoldás érdekében. Nemlineáris optimalizálási feladatoknál alkalmazzák. Ahol nem szerepelnek egyenlőtlenségek ott a Lagrange multiplikátort kell alkalmazni, ennek az általánosítása ez a módszer. A megoldás során az eljárás definiál egy folytonosan differenciálható függvényt és két affin függvényt. A feladat a differenciálható függvény minimumának megtalálása miközben az egyik affin függvény nagyobb egyenlő a másik pedig mindig egyenlő 0-val. Az eljárás matematikai részének leírását a mellékelt weboldalon találhatja.