Karush-Kuhn-Tucker elmélet

Kapcsolódó fogalmak: 
Karush-Kuhn-Tucker feltételek
Kapcsolódó fogalmak: 
szélsőérték-kereső eljárás
Kapcsolódó fogalmak: 
Lagrange függvény
Kapcsolódó fogalmak: 
Lagrange multiplikátor
Kapcsolódó fogalmak: 
mesterséges neurális hálózat
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
Függelék
Rövid szöveges bemutatás: 
Azoknál a szélesőérték keresési eljárásoknál, ahol a megkötéseink nem csak egyenlőségek, hanem egyenlőtlenségek formájában is jelen vannak, ott kell alkalmazni a Karush–Kuhn–Tucker eljárást. Ilyen egyenlőtlenség lehet, hogy egy változó értéke kisebb mint 0, vagy valamiknek az összege legyen maximális. Ezt az eljárást a mesterséges neuronhálóknál alkalmazott keresési eljárásoknál használják leggyakrabban, az optimális megoldás érdekében. Nemlineáris optimalizálási feladatoknál alkalmazzák. A konkrét megoldáshoz a Karush–Kuhn–Tucker feltételeknek kell teljesülnie. Ahol nem szerepelnek egyenlőtlenségek ott a Lagrange multiplikátort kell alkalmazni, ennek az általánosítása ez a módszer. Az eljárás matematikai részének leírását a mellékelt weboldalon találhatja.