kanonikus eloszlás

Rövid szöveges bemutatás: 
A kanonikus eloszlás nem más mint egy valószínűségi eloszlás, mely a rendszert egy általános egyensúlyi állapotában próbálja meg jellemezni. A kialakulásának ötlete a függvény analízishez kapcsolódik, méghozzá az f(x+y) = f(x) * f(y) kereséséből. Ennek az egyenletnek két lehetséges megoldása van, de az egyik nem használható fel további érdemi munkára, a másikból viszont megszületett a kanonikus eloszlás. A konkrét képlet a mellékelt ábrán látható. Többféle fizikai rendszer leírására is alkalmazzák, leggyakrabban hőmérsékleti és részecske egyensúlyoknál, az úgynevezett Gibbs féle kanonikus eloszlást.