jeltudomány

Kapcsolódó könyvfejezetek: 
22.9. Összefoglalás
Rövid szöveges bemutatás: 
A jeltudomány másik elnevezése a szemiotika. A tudományág a jeleket és szimbólumokat tanulmányozza. Részletesebben a jelteremtéssel és a precíz jelfelhasználással és a jelek jelentésével. Már az ókori görögöket is foglalkoztatta a kérdés, azonban a modern korban egészen 1690-ig várni kellet az újbóli felbukkanására. Akkor John Locke hozta újra köztudatba, majd utána a 20. századig ismét eltűnt.