ismerethiány

Rövid szöveges bemutatás: 
Az ismerethiány egy igen gyakran használt fogalom. Jelentése igen egyszerű, ám kezelése és reprezentációja egy vékonyabb könyvet is megtöltene. Tehát olyan esetben használjuk, amikor egy problémával kapcsolatban nem áll rendelkezésünkre a hatékony megoldáshoz szükséges összes adat. Jobb esetben a rendelkezésre álló adatokból még megtudjuk oldani a feladatot, csak lassabban esetleg vagy kevésbé pontosan. Rosszabb esetben a feladat megoldása nem lehetséges ennyi adatból. Az ismerethiányt lehet kezelni feltételezésekkel (a nem ismert adatról) vagy következtetéssel (az ismert adatokból). Például egy háromszög nem alkotható meg csupán két adat ismeretében, de esetleg ha van valamilyen közvetett információnk, akkor tudunk adni közelítést a harmadik adatra.