ismeretelméleti megállapítás

Rövid szöveges bemutatás: 
Az ismeretelméleti megállapítás azt hivatott kifejezni, hogy egy rendszer vagy ágens által felvetett állítások mennyire reálisak a valóságról. Alapvetően ilyen szempontból egy rendszer lehet diszkrét vagy folytonos. Diszkrét rendszerben egy állítás lehet igaz vagy hamis és nem létezik köztes átmenet. Ez a nézet a valóságot nem reprezentálja tökéletesen, de általában nincs is rá szükség, a feladatát így is eltudja látni kellő hatékonysággal. A másik a valószínűségi modellt használó folytonos rendszerek, ahol egy állítás igazságértékéhez egy [0;1] intervallumban lévő számot tudunk rendelni. Ahol 1 a biztosan igaz, 0 a biztosan hamis értéket fejezi ki. Közötte találhatóak a megbízhatósági értékek, tehát valamennyire igaz, de nem biztosan vagy valószínűleg hamis, de nem biztosan.