irányításelmélet

Rövid szöveges bemutatás: 
Az irányításelmélet egy újszerű tudományág, a robotika fejlődésének köszönhetően. Ide tartozik minden algoritmus, technika, módszertan melynek segítségével valamifajta irányítás megvalósítható valamilyen rendszerben. A tudomány felhasználja a ma ismert legújabb matematikai és fizikai újításokat, így már kevésbé részletes szinten is elkerülhetetlenek a lineáris és nemlineáris szabályozók, fuzzy szabályozók és neurális rendszerek.