International Phonetic Alphabet (IPA)

Rövid szöveges bemutatás: 
Az IPA, amely az összes ismert nyelvben használt beszédhangokat sorolja fel, ám mérete mégsem kezelhetetlen, hiszen számos hang ismétlődik a különböző nyelvekben. Az IPA-ban minden kiejtés, egy vagy két betűvel van jelezve. A számok "stressz jelzőként" vannak jelen az IPA-ban, és a szótagok végén találhatóak meg. A központozás (vessző, pontosvessző), hasonlóan az írott nyelvhez, itt is a hanglejtésben játszik szerepet.