inkrementális tanulás

Rövid szöveges bemutatás: 
Az inkrementális szó jelentése az, hogy valami lépésről lépésre történik, egy rendszer fokozatosan lesz egyre nagyobb. A tanulásnál az inkrementális jelző valami hasonlót jelent. Azt jelenti, hogy a rendszerben lévő neuronokat külön-külön lehet tanítani egyik lépésről a másikba. Tényszerűen a neuronok általánosító képesség lokális. Azaz, egy neuronhoz rendelt súly megváltozása csak a lokális környezetében jelent változást, nem az egész előálló hipotézisben. Így a neuronokat csoportosan lehet tanítani, ugyanis a változtatásuknak csak lokális környezetükben van hatása, távolabbra nem hat.