induktív tanulás

Kapcsolódó fogalmak: 
induktív logika
Kapcsolódó fogalmak: 
hipotézis
Rövid szöveges bemutatás: 
Az induktív tanulás onnan kapta az nevét, hogy a tanulás folyamata megegyezik az induktív logika folyamatával. Előre ismerhetünk néhány általános információt magával a probléma területtel kapcsolatban. De nem ez a jelentős, hanem, hogy előre rendelkezünk magának a konkrét problémának néhány adott megoldásával néhány adott bemenetre. Tehát adott számú "inputra" ismerjük az adott számú "outputot". Ezek a konkrétumok. A tanulás során ezekből a konkrétumokból kell generálni egy általános hipotézist, melyről feltételezhetjük, hogy az előre nem ismert helyeken is a problémával megegyező választ fog adni. Tehát jó lesz az elkészített hipotézis általánosítási képessége.