indukált szélesség

Rövid szöveges bemutatás: 
A gráfelmélet egy időben ('90-es évek második felében), nagyon felpörgött kutatási terület volt, így a világon több helyen is folytak kutatások, akár ugyan arról a területről is egy időben. Így fordulhatott elő, hogy két különböző helyen is megalkották a faszélesség definícióját, a másik neve: indukált szélesség, bár ez nem terjedt el annyira. Definíció szerint egy gráf fadekompozíciójának faszélessége egyel kisebb mint a legnagyobb részprobléma mérete. A gráf faszélessége pedig a legkisebb faszélesség a dekompozíciók közül.