igei kifejezés

Kapcsolódó fogalmak: 
főnévi kifejezés
Kapcsolódó fogalmak: 
mondat
Rövid szöveges bemutatás: 
Az igei kifejezés az igének egy nyelvtanilag helyes állítása, amely egy nyelvtanilag hozzá illő mondatba betehető, általában a főnév után. Például a "veszek sajtot" egy megfelelő igei kifejezés, a "venni" igének a E/1-es alakjában. Tetszőlegesen mondatba foglalható. Például: Én veszek sajtot a boltban. A szavak ilyen stílusú felosztása segíti a gépek szöveges feldolgozását.