időfüggő előrecsatolt háló

Kapcsolódó fogalmak: 
NFIR modell
Kapcsolódó fogalmak: 
FIR-MLP
Kapcsolódó fogalmak: 
időbeli kiterítés
Kapcsolódó fogalmak: 
időfüggő neurális hálózat
Rövid szöveges bemutatás: 
Az időfüggő előrecsatolt hálók az NFIR hálók csoportjába tartoznak. Tehát a lényeg az ilyen hálóknál, hogy a szokásos súlyok helyett, a bemeneten vagy a rétegek között FIR szűrőket alkalmazunk. Ekkor egy késleltetés lép fel a hálózatban. Így lehetővé válik, hogy egy adott réteg, vagy egy adott perceptron csak az indulás után egy adott időegységgel később kapja meg a bemenetet. Ekkor általában a perceptronokon láncszerűen futnak végig a bemenetek különböző késleltetéssel. Tehát előbb vagy utóbb minden perceptronhoz el fog jutni minden bemenet de csak egy bizonyos késéssel. Ilyen hálózat például a FIR-MLP. Az ilyen hálózatokat speciális hibavisszaterjesztéssel kell tanítani. Erről látható egy szemléltető ábra a mellékletben.