időbeli valószínűségi modell

Rövid szöveges bemutatás: 
A modell olyan módon közelíti meg a világot, hogy epizódszerűen képzeli azt el. Tehát a világ folyamatai, az egyes időpillanatbeli felvételek összessége. Tehát a "t" időpillanatbeli állapotot a "t-1" időpillanatbeli állapot határoz meg, és így tovább. A módszer lényege, hogy minden időpillanathoz rendelni kell egy valószínűségi változót. Így lehet definiálni két részhalmazt az idő függvényében. Az aktuális időpillanatban megfigyelhető változók és az aktuális és a korábbi időpillanatban megfigyelhető bizonyítékváltozók, melyek valamilyen mértékben képesek alátámasztani vagy cáfolni az aktuális változók értékét.