hozzáférhető környezet

Kapcsolódó fogalmak: 
teljesen megfigyelhető környezet
Rövid szöveges bemutatás: 
Egy környezet hozzáférhető, ha a környezet minden olyan aspektusa megfigyelhető az ágens által, mely a megfelelő cselekvés kiválasztásához szüksége. Erre a könyv a teljesen megfigyelhető környezet kifejezést alkalmazza. Tehát az ágens a szenzorai segítségével minden számára releváns információt be tud gyűjteni a környezetéről ami a következő döntés precíz meghozatalához szükséges. Az ilyen környezetek preferáltak, de sajnos nem túlságosan jellemzőek. Ilyenkor az ágensnek nem kell belső állapotteret fenntartania a környezet nyomon követéséhez.