hosszú távú függőség

Rövid szöveges bemutatás: 
A hosszú távú függőségek alatt olyan kifejezést értünk az MI területében, amikor valaminek a léte nem csak a rákövetkező pillanatra van hatással, hanem hosszabb időtávra is. Konkrétan a fogalmat a kommunikáció témakörében kerül elő a kérdések intelligens feltevéséért és értelmezéséért. Ilyenkor egy kérdésnek a már felmerült információra pontosabban annak hiányára kell hogy vonatkozzon. Majd a kérdésre történő válasznak is a megfelelő szintaxisban kell történnie. Továbbá egy kérdés értelmezése egyáltalán nem triviális, eltekintve azoktól az esetektől, amikor nyelvtanilag kijelentést tettünk, de a hangsúlyozással érzékeltetjük, hogy valójában egy kérdést tettünk fel. Tehát a kérdéseknek a kijelentésektől a legtöbb nyelvnek eltérő szórendje van, mely csak a teljes mondat elolvasása után válik egyértelművé.