hipotézis

Rövid szöveges bemutatás: 
A hipotézis nem más mint egy feltevés, amely vagy jó vagy nem. Jó és rossz alatt azt kell érteni, hogy mennyire fedi le a valódi állítást, amire a hipotézist tesszük. Például ha azt mondom, hogy minden prímszám osztható 2-vel, akkor ez egy rossz hipotézis, mert a prímszám csak 1-el és önmagával osztható. A könyv a hipotézist ott fogalmazza meg először amikor a neurális hálók egyik felhasználását mutatja be, vagyis a függvény approximációt. Ilyen a hálónak gyártani kell egy olyan h, hipotézis függvényt, amely leutánozza az aproximálandó, nem minden pontban ismert eredeti f függvényt. Tehát itt is, a feltevésről van szó. A hipotézisek ugyanis bizonyítás nélkül csak feltevések, igazságukban nem lehetünk biztosak.