hiedelem mértéke

Kapcsolódó fogalmak: 
ágens
Rövid szöveges bemutatás: 
A hiedelem mértéke, egy a hiedelem igazságtartalmához rendelt valós szám a [0;1] intervallumon. Diszkrét esetben ez a mérték vagy 0 vagy 1. 0 esetében az ágens a hiedelemről biztosan tudja, hogy hamis. 1 esetében pedig biztosan tudja, hogy a hiedelem igaz. Azonban elképzelhető olyan állítás vagy hiedelem, amit valamennyire elhisz az ágens, de nem teljesen. Például, ha az ágens megkapja azt a hiedelmet, hogy holnap nyer a lottón ha játszik, akkor ehhez sem 0, sem 1 értéket nem tud rendelni. Hiszen elképzelhető, hogy nyer, de az is lehet hogy nem, ha játszik. Ennek a hiedelem mértéknek a pontos meghatározása egy más kérdéskör, valószínűségszámítás, de maga a fogalom létjogosultsága nem megkérdőjelezhető, hiszen a valóságban is az állítások többségéről, ne tudom biztosan, hogy igaz vagy hamis.