hibavisszaterjesztés időbeli kiterítésnél

Kapcsolódó fogalmak: 
időbeli kiterítés
Kapcsolódó fogalmak: 
előrecsatolt háló
Kapcsolódó fogalmak: 
hibavisszaterjesztés
Kapcsolódó fogalmak: 
hibafüggvény
Rövid szöveges bemutatás: 
A neurális hálók időbeli kiterítésénél, a háló sokrétegűvé válik, annak megfelelően, ahány idő egységig el szeretnénk végezni a kiterítést. A hiba-visszaterjesztés itt annyiban tér el az előrecsatolt háló hiba-visszaterjesztésétől, hogy a súlyokat nem lehet módosítani egymástól függetlenül. Ez a koncepció, az időbeli kiterítésből következik, hiszen több réteg van, de azok súlya mindig azonos. Kiterítés miatt, a hibát minden időegységre külön meg tudjuk határozni, az elvárt és a kapott eredmény különbsége alapján. Majd a megfelelő rétegnél lévő hibát kell vissza-terjeszteni. Ekkor a súlymódosítás értékek összegződnek, és egy lépésben végződik el a súlymódosítás. Az azonos súlyokat azonosan módosítva, így a hálózat rétegeiben lévő súly értékek konzisztensek maradnak.