hibavisszaterjesztés

Kapcsolódó fogalmak: 
rejtett réteg
Kapcsolódó fogalmak: 
egy-rejtett-rétegű neurális háló
Rövid szöveges bemutatás: 
A hibavisszaterjesztést olyan neurális hálóknál alkalmazzák, ahol van rejtett réteg, vagyis a bemeneti és a kimeneti réteg között található extra perceptron réteg. Ekkor a hibát nem lehet pusztán a kimeneti rétegre kiszámolni, hiszen a rejtett réteg perceptronjai is felelősek az utolsó rétegben kialakult hibáért. Ámbár a hiba-visszaterjesztésben az első lépés ugyanúgy a kimeneti rétegre történő hibameghatározás, de ezt a hibát nem a bemeneti rétegre hanem a kimeneti réteg felett álló rétegre számítjuk. Majd a kapott hibát egyre felsőbb rétegekre terjesztjük vissza olyan módon, hogy a hiba skálázódik, az előző és az aktuális réteg neuronjai közötti súly értékekkel. Az eljárás addig folytatódik, amíg el nem ér a bemeneti rétegig.