heurisztika

Rövid szöveges bemutatás: 
A heurisztika nem más mint egy állapot költségének becslése. A heurisztikára érvényes, hogy a becslésre felső korlátot jelent a valódi költség. Tehát a heurisztika sosem becsül túl, legfeljebb kevesebbet mond mit amennyi a valódi költség. A heurisztikákat rengeteg feladat megoldására használják. Segítségükkel hol jobb, hol rosszabb becslés adható, ami segít az algoritmusnak, hogy a több lehetséges következő állapot közül melyiket válassza. A célállapotban a heurisztikus függvény 0, azaz a célállapotból a célállapotba eljutni 0 költséget jelent egy érvényes heurisztikánál.