hasznosságfüggetlenség

Rövid szöveges bemutatás: 
A hasznosságfüggetlenség a hasznosságnak egy matematikailag tovább vitt elképzelése. Tisztázni kell, hogy egy állapotnak a hasznosságát összességében az állapotban lévő attribútumok értékei határozzák meg. Általánosságban kijelenthető, hogy egy bizonyos célállapot eléréshez vagy cselekvés végrehajtásához több attribútum értékét is vizsgálni kell. Elképzelhető, hogy néhány attribútum között van összefüggés néhány között nincs. A hasznosságfüggetlenség az attribútumok halmazai között értelmezhető, mely halmazok elemei általában egy-egy cselekvés attribútumi. Azt állítja, hogy az attribútumok két halmaza hasznosságfüggetlen, hogyha az egyik halmazon alapuló hasznosságok vagy preferenciák függetlenek a másik halmazon alapuló hasznosságoktól vagy preferenciáktól.