hasznosságelmélet

Kapcsolódó fogalmak: 
hasznosság
Kapcsolódó fogalmak: 
hasznosság elv
Kapcsolódó fogalmak: 
hasznosságfüggvény
Rövid szöveges bemutatás: 
A hasznosságelmélet a hasznosság elvnek egy általánosítása. Azt mondja ki, hogy minden állapothoz rendelhető egy hasznossági érték a hasznosságfüggvény alapján. Az ágens ezen mérőszám alapján fogja kiválasztani a következő végrehajtandó cselekvést. Minden állapotra ugyan az a hasznosságfüggvény alkalmazandó, így biztosítva, hogy a kapott mérőszámok ugyan olyan típusú hasznosság mérőszámot tudnak kifejezni.