gépi tanulás

Kapcsolódó fogalmak: 
mesterséges neurális hálózat
Rövid szöveges bemutatás: 
A gépi tanulás fogalmához kapcsolódik az MI kialakulása. Onnantól kezdve, hogy egy gép képes az új, tetszőleges ismeretek elsajátítására és megfelelő felhasználására már beszélhetünk intelligens rendszerekről. Ennek a területnek a kutatása az 1957-ben megalkotott perceptronnal vette kezdetét. A perceptron segítségével képesek voltunk olyan gépi programokat megalkotni, melyek egy bizonyos feladathoz tartozó problémához kapcsolódó néhány megoldásból tudtak általánosításokat végrehajtani. Az általánosítás segítségével pedig következtetni az ismeretlen részekre. A legelső felhasználási terület a kétosztályos osztályozás és a függvényapproximáció volt. Azokat a rendszereket melyek ilyen feladatokat meg tudtam oldani neurális hálóknak nevezték, és több fajtájuk is létezik.