genetikus algoritmus

Kapcsolódó fogalmak: 
egyed, genetikus algoritmus
Kapcsolódó fogalmak: 
populáció, genetikus algoritmus
Kapcsolódó fogalmak: 
fitness függvény, genetikus algoritmus
Rövid szöveges bemutatás: 
A genetikus algoritmus egy speciális megközelítése a feladatoknak. Az alapját az evolúció képezi és ennek szellemiségében oldódik meg a feladat is. Először is létezik a kijelölt feladatra valamilyen egyedek halmaza, melyek valamilyen szintű (lehet, hogy semmilyen) megoldást tartalmaznak a problémára. Ezeket nevezzük populációnak. A populáció tagjai fejlődnek, átalakulnak, élnek vagy halnak. Erről a kérdésről a fitness függvény dönt, melynek célja az egyedek osztályozása a feladat megoldásának jósága szempontjából. Ha a függvény úgy ítél az egyed teljesen elpusztul vagy továbbélhet és ekkor van lehetősége a fejlődésre. Az egyedek keveredhetnek is egymással vagy mutálódhatnak is akár. Az "evolúció" addig folytatódik, míg legalább egy egyed el nem éri a kívánt minőséget.