fuzzy szabályozás

Kapcsolódó fogalmak: 
fuzzy logika
Rövid szöveges bemutatás: 
A fuzzy szabályozás a fuzzy logikát használja fel szabályozásra. Adva vannak bemeneti változók, melyek egy-egy érték valószínűségét reprezentálják a [0;1] intervallumon, az átalakítás fuzzyfikálás után. Ahogyan haladunk a vízszintes tengelyen, úgy változik az egyes fuzzy halmazokhoz rendelt valószínűség érték. Így minden időpillanatra meg lehet mondani, hogy mekkora eséllyel van a megfigyelt tárgy egy adott halmazban és definiálhatóak szabályok. A szabályok alapján pedig a megfelelő beavatkozások. A fuzzy logikát sikeresen alkalmazták például az automata sebességváltó és a villanyborotva esetében többek között. Könnyen elképzelhet, hogyan is hat ez a logikai egy automatikus sebességváltó esetében, amikor valószínűségekkel számolva tudja kiszámolni mikor és hányas fokozatba kell váltani. A mellékelt ábrán lévő függvényekkel kell elképzelni a fuzzy szabályozást.