funkcionalizmus

Rövid szöveges bemutatás: 
A funkcionalizmusnak számos meghatározása ismert az antropológia és a társadalomtudomány területén is, de most a mérnöki jelentésére koncentrálunk. A szemlélet azt takarja, hogy vannak mentális folyamatai az embernek (gondolatok, érzések), de ezek csupán ok-okozati feltételek valamilyen inger és az arra adott válasz között. Tehát ezek az ingerek (bemenet) és az erre adott válaszok (kimenet), határozza meg, hogy milyen érzéseink vannak. A funkcionalizmus azt állítja, ha két rendszernek azonos a bemenete és a kimenete akkor a mentális állapotuk is megegyezik. Ez a szemlélet visszavezethető a mesterséges intelligencia meghatározására. Hiszen, hogyha tudunk építeni egy ágenst, mely ugyanúgy viselkedik mint az ember egy adott helyzetben, akkor ez alapján kijelenthető, hogy az ágens is rendelkezik mentális folyamatokkal, azaz vannak érzései.