függvény

Rövid szöveges bemutatás: 
A függvény nem más mint egy egyértelmű megfeleltetés a be és a kimenet között. Egy transzformáció, amely valamilyen módszer alapján a bemenetet áttranszformálja a kimenetre. A függvény lehet több bemenetű és a kimenet mindig egyértelműen meghatározott. Egy adott bemenethez csak egy adott kimenet létezhet, nem feltétlen egy darab, lehet több is, de minden adott bemenet esetén a kimenet megegyezik. Leggyakrabban a matematikában beszélünk függvényről, de az élet számos területén jelen vannak. Így foghatjuk fel a kereskedést is, ahol az áruinkat pénzre cseréljük, vagy épp fordítva. Egy matematikai függvény például: f(x) = x^2, melynek használata f(3) = 9.