függetlenség

Rövid szöveges bemutatás: 
A függetlenséget mint fogalmat, itt a változók értékének tekintetében vizsgáljuk. Egymástól független változók esetén egy változó értéke nem befolyásolja a másik változó értékét és fordítva. Általánosítva egy változó értéke független lehet egy vagy több változó értékétől. Ennek a fogalomnak a valószínűségi problémakörben van jelentősége. Az ilyen feladatoknál a problémakör, a keresési tér jelentősen egyszerűsödik, ha észreveszünk ilyen függetlenségi "kapcsolatot" az egyes változók között. Matematikailag: P(a∣b) = P(a) vagy P(b∣a) = P(b) vagy P(a ∧ b) = P(a)P(b). Az első esetben "a" független "b"-től, a második esetben "b" független "a"-tól, a harmadik esetben mind a két változó független egymástól. Így a feltételes függetlenség nem létezik, nem befolyásolja az egyik változó értéke a másik bekövetkezési értékét.