fontossági mintavétel

Rövid szöveges bemutatás: 
A statisztika területén gyakran alkalmazott algoritmus. Főként olyan esetekben alkalmazzák egyszerűsítés céljából, amikor az integrálási határ nem véges. Ekkor gyakorlatilag egy súlyozott átlagot képzünk. Az algoritmus részletes leírása és végigvezetése a mellékelt linken megtalálható.