fonológia

Kapcsolódó fogalmak: 
beszédfelismerés
Kapcsolódó fogalmak: 
beszédhang
Kapcsolódó fogalmak: 
fonéma
Rövid szöveges bemutatás: 
A fonológia egy egy olyan tudományág, mely a beszédhangoknak a nyelvi rendszerben elfoglalt helyét hivatott meghatározni. Ettől pontosabban a fonémák a és beszédhangok kapcsolatával foglalkozik. Célja a beszédhangok fonémákba sorolása (a fonéma allofónjainak megállapítása), majd meghatározza, hogy az adott fonémához tartozó beszédhangok közül, melyiket mikor használják.