fonéma

Kapcsolódó fogalmak: 
beszédhang
Rövid szöveges bemutatás: 
A beszélt nyelvben a fonéma a hangoknak egy olyan egysége, melyeknek segítségével szavakat különböztetünk meg egymástól. Attól függetlenül, hogy különböző beszédhangokban nyilvánul meg, attól ezeknek a megnyilvánulásoknak ugyan az a funkciója. Tehát a fonéma, több hangot képvisel melyek hasonlóak egymáshoz, de mégis szavakat különböztet meg egymástól. Például a "savtól" szóban ilyen fonéma a "v" hang, melyet "f"-nek ejtünk. De itt az "f" hang ugyan azt a funkciót látja el mint más szavaknál a "v" hang, hogy éppen a szótő utolsó mássalhangzója.