folyó esemény kalkulus

Kapcsolódó fogalmak: 
folyó esemény
Kapcsolódó fogalmak: 
infix
Rövid szöveges bemutatás: 
A folyó esemény kalkulus olyan logikai rendszer, melyben a szituációkalkulusban bemutatott folyó események kombinációját tudjuk ábrázolni. Így tudjuk leírni, hogy valaki egyszerre két vagy több dolgot is csinál. Ennek is mint minden leíró nyelvnek megvannak a saját jelölései, például az infix. Ez a fajta leírás a szituációkalkulus továbbfejlesztett változata, könnyebben kifejezhetőek a komplex folyó események.