főkomponens analízis

Rövid szöveges bemutatás: 
A fő komponens analízis célja kettős. Alkalmazható az adatok tömörítésére, illetve az adatok hatékonyabb reprezentációjának megtalálására. Az adattömörítés során az adatok eredeti dimenziószámát csökkentjük le általában valamilyen lineáris transzformációval. Ez gyorsítja a tanulást és a hely igény is csökken. Amikor az adatokat akarjuk hatékonyabban ábrázolni akkor már elképzelhető nemlineáris transzformáció is. Ezt azért végezzük, hogy könnyebb legyen az adatok ábrázolása, ne igényeljen olyan komplex felírást. Képzeljünk el egy x,y koordináta rendszert, ahol a függvény az y=x egyenes. Ekkor mind a két koordináta tengelyre szükség van a pontok kifejezésére. A transzformáció után felvehetünk egy olyan koordináta rendszert, melynek egyik tengelye maga az y=x egyenesen van. Így a függvény pontjainak meghatározásához elég az egyik tengelyt használnunk.