fényességalapú objektumfelismerés

Kapcsolódó fogalmak: 
jellemzőalapú objektumfelismerés
Kapcsolódó fogalmak: 
mesterséges neurális hálózat
Rövid szöveges bemutatás: 
A fényességalapú objektumfelismerés esetében, az objektumokat reprezentáló képpontok egyedi fényességértékeiből indul ki az algoritmus. Általános igaz az, hogy egy objektumnak, egy adott megfigyelt felületnek a fényességértéke ugyan az, vagy csak lassan változik. Így alkalmazhatjuk ezt a módszert, mert az azonos fényességértékű pontok valószínűleg ugyan azt az objektumot reprezentálják, így meg tudjuk határozni annak körvonalait, éleit. A módszer implementálására többféle rendszert használtak már, különböző hatékonysággal, például: döntési fák, neurális hálók, naiv Bayes-háló.