felügyelt mozgás

Rövid szöveges bemutatás: 
A felügyelt mozgás, egy olyan parancsvégrehajtás, ami addig tart míg a megadott megállási feltételt el nem értük. Így tehát a végrehajtás közben az ágens folyamatosan tudja monitorozni a környezetét a szenzorai segítségével. Az ágens kiadja a mozgás elindítására vonatkozó parancsot, elkezdődik a végrehajtás. A végrehajtás közben információt kapunk a környezetről. Ha elértünk egy megállási feltételt a mozgás végrehajtása abbamarad.