feltételes valószínűségi tábla (FVT)

Rövid szöveges bemutatás: 
Egy feltételes valószínűség tábla (FVT) van rendelve a Bayes háló minden csomópontjához. A tábla sorainak száma a szülők értékeinek lehetséges kombinációinak száma, például az egyik szülő bekövetkezett a másik nem. Az oszlopok száma a szülő csomópontok száma + 1. A plusz egyedik oszlopban található a csomópont bekövetkezésének valószínűsége. Ha a csomópont nem bináris változó, vagyis nem olyan típusú hogy vagy bekövetkezik vagy nem, akkor további oszlopokat kell felvenni az FVT jobb oldalára. Itt lesznek azok a valószínűségek amik az adott csomópont adott értékének bekövetkezési valószínűsége. Az FVT segítségével egyértelműen tudjuk reprezentálni a csomópont bekövetkezési esélyeit minden egyes szülői feltételkombináció esetén.