expanziófókusz

Rövid szöveges bemutatás: 
Az expanziófókusz fogalma a kamera által vett képek közötti összehasonlításban játszik szerepet. Ennél a fogalomnál a kamera mozdul el a megfigyelt tárgyak körül, és ennek a mozgási sebességnek az összefüggéséről tesz információkat. A képek közötti relatív távolságokat tudjuk vele meghatározni, vagyis, hogy a két kép megfelelő képpontjai milyen távol vannak egymástól.