értékiteráció

Rövid szöveges bemutatás: 
Az értékiteráció egy döntési algoritmus. Ahhoz, hogy az ágens meg tudja hozni a legoptimálisabb döntést, ismernie kell a lehetséges következő állapotok várható vagy tényleges hasznosságát és ezek közül kell a legnagyobb kiválasztania. Az értékiterációban a követő csomópontok hasznosságát becsüljük. Méghozzá olyan módon, hogy a követő állapot hasznossága meg fog egyezni, az abból az állapotból induló cselekvéssorozat hasznosságával. Tehát fel kell mérnünk a teljes utat vagy állapotsorozatot mely a követő állapotból kezdődik. Ehhez el kell jutnunk a fa legaljáig a pontos értékért, de feljebb is megállhatunk, de akkor csak becslést fogunk kapni. Az iteráció elnevezés tehát jogos a fogalomba, mert végig iterálunk az aktuális állapot gyermek csomópontjain, majd azok gyermekcsomópontjain, egészen a fa legaljáig.