epoch

Rövid szöveges bemutatás: 
A neurális hálók tanítása általában iteratív módon történik. Az iterációban egyetlen ciklust nevezünk epochnak. Tehát tegyük fel, hogy létezik a tanítóhalmazunk. Ha tanítóhalmaz minden elemét egyszer ráadjuk a háló bemenetére és megkaptuk minden egyes elemre a kimenetet és megtörtént a súlymódosítás, azt nevezzük epochnak. Ha tehát a tanítóhalmazon ötször mentünk végig a tanítás céljából akkor öt epochkunk volt.