elsőrendű logika G. Frege formalizmusa

Kapcsolódó fogalmak: 
Boole logika
Kapcsolódó könyvfejezetek: 
1.2. A mesterséges intelligencia alapjai
Rövid szöveges bemutatás: 
Gottlob Frege kiterjesztette a Boole logikát olyan formára, hogy az képes legyen objektumokat és azok közötti relációt is kezelni. Ez a fajta kiterjesztése azonban sohasem terjed el a Boole logikának. Azonban ez képezi alapját a ma is használt elsőrendű logikának. Később bizonyították, hogy bármely logikailag igaz állítás eredményesen igazolható az ő általa továbbfejlesztett logikában.