előrevetítő feladat

Kapcsolódó fogalmak: 
szituációkalkulus
Rövid szöveges bemutatás: 
Az előrevetítő feladat igen sok helyen előfordul, tipikusan a szituációkalkulusnál. Arról van szó, hogy az ágensnek előre kell terveznie az optimális feladat végrehajtás érdekében. Ehhez tudnia kell egy-egy cselekvés vagy cselekvéssorozat eredményét megfelelően kikövetkeztetni. Ezt a problémát foglalja magába az előrevetítő feladat. Ha ezt sikeresen meg tudja oldani, akkor képes az ágens az optimális cselekvéssorozat megtalálására.