előrenéző ellenőrzés

Kapcsolódó fogalmak: 
kényszerkielégítési probléma (CSP)
Kapcsolódó fogalmak: 
élkonzisztencia
Rövid szöveges bemutatás: 
Az előrenéző ellenőrzési algoritmus kényszer kielégítési problémák megoldására használják. Ilyenkor amikor egy változóhoz történt egy érték hozzárendelés, akkor a változó által meghatározott összes kényszert ellenőrzi az algoritmus. Tehát az adott változóval kapcsolatban álló többi változó lehetséges értékei közül törli az adott változónak inkonzisztens értékeket. Tehát azokat az értékeket melyeket a további változókhoz már nem rendelhetünk hozz, különben a kényszerek nem teljesülnének. Ennek az algoritmusnak egy jobb változata az élkonzisztencia.