elöljárószó

Rövid szöveges bemutatás: 
Az előljárószavak általában főnevek előtt állnak, és az alany ahhoz való viszonyát fejezi ki. A magyar nyelvben ezt ragokkal fejezzük ki, azonban több más nyelvben előljárószavakkal. Ilyen szavak az angolban például: in, on, from, above. Példamondat: I am on the roof.